Zoeken


De Centrale OIN Raadpleegvoorziening geeft een overzicht van alle uitgegeven openbare Organisatie Identificatienummers (OIN). Organisaties die met of binnen de overheid digitaal informatie willen uitwisselen op basis van de Digikoppeling Standaard kunnen een OIN krijgen. Dit is een uniek identificerend nummer dat gebruikt wordt in de digitale communicatie en onder meer wordt opgenomen in PKIO-certificaten.

Heeft u vragen of opmerkingen over Digikoppeling? Neem dan contact op met Servicecentrum Logius:

t. 0900 555 4555 (10 ct p/m)
contact.
https://www.logius.nl/contact/
Openingstijden: werkdagen van 08:00 tot 17:00 uur.

Zie voor meer informatie over Digikoppeling: www.logius.nl/digikoppeling
Zie voor ondersteuning bij het gebruik van Digikoppeling:
https://www.logius.nl/ondersteuning/digikoppeling/
Zie voor de lijst van OIN's waaraan een e-factuur gestuurd kan worden:
https://www.logius.nl/diensten/e-factureren/welke-overheden-ontvangen-e-facturen