Logius

U kunt gebruikmaken van het Digikoppeling Portaal, zonder dat u zich daarvoor hoeft te registeren. U maakt in dat geval anoniem gebruik van het Digikoppeling Portaal.

Naast het anoniem gebruik kunt u geregistreerd gebruikmaken van het Digikoppeling Portaal. Hiermee kunt u inzage krijgen in welke testhandelingen u eerder heeft verricht in het Digikoppeling Portaal. Alleen indien u zich registreert, is onderstaande Privacyverklaring van toepassing.

Privacyverklaring

Indien u zich registreert, voert u het OIN en de naam van uw organisatie in en geeft u een gebruikersnaam (dit is uw e-mailadres) en wachtwoord op, alsmede uw naam. U mag zelf bepalen welke gegevens u daarbij opgeeft.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel:

  • bij te houden welke handelingen er onder het bijbehorend account zijn verricht;
  • u een overzicht te bieden van uitgevoerde testen voor de betreffende organisatie (testresultaten zijn gekoppeld aan een OIN);
  • (beveiligings)incidenten te constateren en te analyseren;
  • u te kunnen ondersteunen bij uw eventuele klachten;
  • u te kunnen helpen bij hulpvragen aan de Servicedesk van Logius.

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw voorafgaande ondubbelzinnige toestemming. Een uitzondering hierop is een wettelijke verplichting om gegevens te verstrekken (zoals de wettelijke plicht om op verzoek gegevens te verstrekken aan opsporingsdiensten).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens voor het Digikoppeling Portaal. Het beheer van het Digikoppeling Portaal wordt uitgevoerd door Logius. Logius is onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en beheert overheidsbrede ICT-voorzieningen.

Aan elke gebruiker wordt op zijn of haar verzoek inzage gegeven in zijn/haar persoonsgegevens die worden verwerkt in het Digikoppeling Portaal. Op verzoek van de gebruiker kunnen zijn of haar persoonsgegevens worden verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd, tenzij dit niet is toegestaan op grond van een wettelijke bepaling.

De gebruiker kan een inzageverzoek indienen door een e-mail te sturen aan servicecentrum@logius.nl of een brief te sturen aan: Logius - Digikoppeling - Postbus 96810 - 2509 JE Den Haag, onder vermelding van: inzage persoonsgegevens.

Om te kunnen voldoen aan het inzageverzoek zal de gebruiker gevraagd worden om zich te identificeren. Een verzoek om verbetering, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens kan op dezelfde wijze als een inzageverzoek gedaan worden.

Privacyverklaring